Vinnere av Kick-off 2021

Fordeling av fiskekort etter trekning i Boen 30.05.2021.


Formidagskort 8 stk.

Navn:

Martin Slot

Per Chr. Larsen

Kim R Rasmussen

Rune A Bergstøl

Vegard B Brunvatne

Torstein Sagbakken

Johnny C Lindtveit

Finn Magne Rasmussen


Ettermiddagskort 8 stk.

Navn:

Paul Nørrsett

Pål Viktor Samuelsen

Jon Soli Hansen

Ole A Knatterud

Jørgen Birkenes

Tore Einarsen

Irene Slethei

Espen Nikolai D Runar


Valgfritt kort i Teinefossen(På en ledig Dato)

Navn:

Tersun Salihi

Dennis Vogt Amundsen

Kristian Hjorth Hye

Steffen Bergstøl


Gratulerer og skitt fiske!